Όλοι οι δάσκαλοι, προπονητές και συνεργάτες της σχολης είναι πιστοποιημένοι πτυχιούχοι καθηγητές στο αντικείμενο διδασκαλίας τους και σε λοιπές σχολές ανωτέρας εκπαίδευσης και οι περισσότεροι εξ αυτών διαθέτουν πολυετή εμπειρία στο χορό.